Hiện tại mỗi lần nhận một dự án từ khách hàng gần như mình quên ăn, quên ngủ để cố gắng hoàn thành đúng hạn, đúng deadline
Nhưng ngẫm lại nếu duy trì thói quen này trong một thời gian dài có lẻ sẽ ảnh hưởng cực kỳ lớn đến cuộc sống gia đình
Đến tuổi này ngày nào cũng cặm cuội tăng ca, thậm chí làm xuyên đêm mình không dám nghỉ mình sẽ có thể lâp một gia đình & hy sinh thời gian công việc cho việc chăm lo gia đình
Nhiều lúc ngồi nguyên đêm ngoài quán cà phê để làm việc mình thầm nghỉ giá như bớt ham công tiếc viêc lại, bớt đam mê lại một xíu mình có thể có được một gia đình hạnh phúc như bao bạn bè trang lứa
Hhihihi, nhiều lần cà phê thấy bạn bè tay bồng tay bế mình cũng ước ao có thể bớt tham lam công việc, biết hy sinh một xíu sẽ tốt đến dường nào
Nghỉ vậy nhưng để làm được không hề dễ , thực sự là vậy, ước gì mình có xíu hướng nội , có thể buông bỏ bớt trách nhiệm công việc , bớt những gánh nặng để có thể làm tốt hơn hiện tại
Còn bạn thì sao?
rXZk4a7XsnzuguHH3g8BCaacAfPJK29OzGjNFjIyDex2Aj1gw3rmCXzwDXmehCsExhPC6Ek0y0fxoWRfzeOikOGnZLsKDj8