Các chị ơi cho em hỏi, em đang muốn đi học nghề Nail, các chị cho em hỏi học ở đâu là tốt nhất trong thành phố Hồ Chí Minh , cám ơn các chị