TRƯỜNG HỢP NHƯ EM CÓ ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN KHÔNG VẬY CÁC MẸ????
KHI EM MANG THAI ĐƯỢC GẦN 3 THÁNG VÌ SỨC KHỎE KO TỐT NÊN EM XIN NGHĨ VIỆC LUÔN. CỤ THỂ LÀ ĐÓNG BẢO HIỂM HẾT THÁNG 8/2014 VÀ EM SNH CON VÀO NGÀY 12/3/2015. EM TÌM HIỂU TRÊN MẠNG THÌ ĐƯỢC BIẾT:
Theo quy định tại Điều 14 Nghị định 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) về BHXH bắt buộc và Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/1/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn Nghị định 152/2006/NĐ-CP thì điều kiện hưởng chế độ thai sản của lao động nữ sinh con là phải đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.
Trường hợp sinh con trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con.
Trường hợp sinh con từ ngày 15 trở đi của tháng, thì tháng sinh con được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con.Theo quy định tại Điều 14 Nghị định 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) về BHXH bắt buộc và Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/1/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn Nghị định 152/2006/NĐ-CP thì điều kiện hưởng chế độ thai sản của lao động nữ sinh con là phải đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.
Trường hợp sinh con trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con.
Trường hợp sinh con từ ngày 15 trở đi của tháng, thì tháng sinh con được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con.
ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP CỦA EM THÌ DO SINH TRƯỚC NGÀY 15/3 NÊN EM SẼ TÍNH TỪ THÁNG 3/2014-THÁNG 2/2015, TRONG KHOẢNG THỜI GIAN NÀY EM ĐÓNG ĐỦ 6 THÁNG BHXH. VẬY THEO LUẬT THÌ EM ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN.
******NHƯNG VẤN ĐỀ LÀ EM ĐI LÀM THỦ TỤC HƯỞNG BÊN BHXH LẠI BẢO KHÔNG ĐƯỢC HƯỞNG VÌ SINH VÀO THÁNG 3/2015.
CÓ MẸ NÀO TỪNG GẶP TRƯỜNG HỢP NÀY TƯ VẤN GIÚP EM VỚI??? CHẲNG BIẾT PHẢI LÀM SAO? HUHU