Số là em được mời pv vị trí Giao dịch viên tại quầy, có mẹ nào có kinh nghiệm pv vị trí này cho em tham khảo với ạ?
Sẵn tiện lương lậu vị trí này thì tầm bao nhiêu ạ?
Cảm ơn các mẹ đã đọc