Em muốn đóng nhờ bhxh khoảng 2-3 tháng do em mới chuyển chỗ làm lại biết có bầu mà cty mới 6 tháng mới cho đóng. Có ai không giúp em với :3 Em ở hà nội ạ. huhu