Hi mọi người
Em đang bị công ty chuyển sang bộ phận kế hoạch của công ty,nhưng em chưa hề có kinh nghiệm mảng này
Anh chị nào có kinh nghiệm chia sẻ giúp em kỹ năng chi tiết nhé
Thanks