em sắp vào làm ở FPT telecom vị trí giao dịch viên, các chị cho em hỏi mức lương ở đây thế nào ạ? có phụ cấp hay là gì nữa k ạ?