Số là em tìm việc trên trang việc tốt nhất thì em gửi nhiều hồ sơ 1 lúc.  Thì có một chỗ nó nhận em đi làm r thì chỗ kia gọi em đi phỏng vấn em gửi mail từ chối vì em xin được việc r nên em xin lỗi không đi được bị 2 công ty báo xấu.  Không biết có ảnh hưởng gì không em lo quá ạ (((((((