e 1m5 đúng nghĩa thấp bé nhẹ cân vừa thấp lại ốm. huhu.
e thix làm bank mà thấy bản thân lại k hợp với tín dụng. huhu. giao dịch viên thì chiều cao lại thiếu.ra trường từ tháng 7 tới h. nghĩ lại nà buồn. nhiều đứa nó lùn mà xương hông to nhìn cũng đc. còn e nhỏ xương nữa mà xin gdv thì k đc. hỗ trợ tín dụng thì càng không đc. rớt hoài. trước h k hối hận. h thấy hối hận vô cùng . mà ở đn k bít apply gì ngoài bank