Cái này kêu lạch cạch, lạch cạch thích lắm mẹ ah

Hnhnh122

Con chuyển qua bên này cũng thấy thế nè!

Hnhnh121

Con thử nghiệm xem có cứng không mà kêu to thế

Hnhnh120