Em thấy có 1 số bài ở trên cùng có chữ CHÚ Ý.
Các mẹ, các chị cho em hỏi, những bài đạt tiêu chuẩn thế nào thì được như vậy ạ.