Gửi admin,
Mình có thể đổi tên từ ToilaTriump sang Đặc Sản Xanh được không vậy?
Nếu được thì làm bằng cách nào?
Cảm ơn admin