chào mod ạ
em đã đăng ký chức năng gửi thông báo qua mail
nhưng em không nhận được bất kì thông báo bào ( cmt bài viết, cmt bài theo dõi..) nhờ mod chỉ em cách với ạ
em xin cám ơn nhiều ạ