Nhờ mod đổi lại giúp mình tiêu để là:
Dầu tràm nguyên chất Huế phòng ngừa và hỗ trợ trị ho cho bé an toàn, hiệu quả
Link đây ah: http://zaodich.com/forum/f2484/dau-t...u-qua-1780329/
Thank mod nhìu