Mình mở tài khoản, sau đó không muốn theo dõi bài viết, vì cứ gửi đầy vào hòm thư của mình, nhưng khi mình bấm vào chức năng không nhận tin nhắn nữa thì trang web cứ hiện ra page not found. Mình tha thiết xin nhờ xóa tài khoản với, mình thấy mệt với đống thư gửi đến quá rồi. Mà ad làm ơn tạo chức năng cho mọi người tự xóa hoặc ít nhất là deactive tài khoản của họ nếu không muốn bị mất số lượng thành viên chứ, hu hu hu. Mình thật sự sợ Wtt lắm rồi. Giúp mình đi, tha thiét đấy, sợ lắm rồi. Sau này sẽ không dám mở tài khoản và không dám vào đây nữa đâu