Cho e hỏi nhà mình có ai sài ủ nóng slimming body 2 và kem tan mỡ the prime chưa ạ.cho e xin ý kiến với ạ.e mới sinh có cả 1 rổ mỡ mà e lại sắp đi làm nữa ạ.ai sài 2 loại đó cho e xin ý kiến với ạ.e cảm ơn