Có bạn nào sài qua mĩ phẩm AHC chưa? Mình thấy chị Beauty blogger HannahOlala đang làm phân phối thấy rất chuyên nghiệp nhưng chưa biết chất lượng. Mọi ng cho ý kiến nhé.