E chào mọi người, e bị mụn nhiều quá. K biết cách nào, chị e có bí quyết gì chỉ e hết mụn với ạ. E cảm ơn mọi người nhiều.