E chào mọi người ạ.
E nóng trong và bị mụn kinh khủng, mụn bọc to rất nhiều. Chị e có bí quyết gì trị hết mụn, chỉ e với ạ.
E cảm ơn mọi người nhiều ạ.