hi các mẹ!
em mắt 1 mí...nhỏ ti hí ấy...em muốn bấm thành 2 mí....có đau ko hả các mẹ? mắt em lại cận nữa....em sợ mổ lắm vì nhỡ đâu ấy....huhuh