Chào các thành viên!

Thay mặt BQT WTT, Admin xin phép được thông báo Quy định và cách thức hoạt động từ thiện trên WTT như sau:

1. Hoạt động từ thiện trên WTT được tổ chức trên cơ sở tự nguyện, không vụ lợi, công khai và minh bạch. Hoạt động từ thiện trên WTT dành cho tất cả các thành viên và các nhóm có đăng ký với BQT WTT.

Xem tiếp quy định chi tiết tại đây