Mình thấy bên khu vực đội cấc có một trường dân lập mới thành lập có thể nhiều mẹ chưa biết nên giới thiệu. Mình có bà chị họ con thi công lập không đỗ cũng băn khoản tìm trường dân lập có thể rèn dũa con mình về ý thức và dạy tốt để cháu có thể vượt qua kỳ thi cuối cấp và chị ấy chọ trường này. Nghe chị nói là ông chủ tịch hội đồng quản trị là tiến sĩ bên Đức về, và cũng là chủ tịch HDQT của đại học Nguyễn Trãi Luôn nên rất chú ý đến việc thiết chặt kỷ luật và rèn luyện học sinh và giáo viên cũng rất nhiệt tình. Các mẹ có thể đến tận nơi để tham khảo. So 266 Đội Cấn cạnh ngã tư Văn Cao - Đội Cấn, trong tòa nhà Đại học Nguyễn Trãi nhé.
http://rongbay.com/Ha-Noi/Truong-THC...-14945597.html