Giám sát việc chấp hành quy định về dạy học thêm.

GD&TĐ - Sở GD&ĐT TPHCM tiếp tục có văn bản gửi các đơn vị giáo dục nhằm quản lý tốt hoạt động dạy thêm học thêm trên địa bàn.
Theo đó, yêu cầu thủ trưởng các đơn vị nghiên cứu và thực hiện đúng các hướng dẫn về dạy thêm, học thêm quy định tại Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT và Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND và các quy định khác có liên quan.
Đồng thời, phổ biến, quán triệt các văn bản có liên quan về dạy thêm, học thêm cho toàn thể cán bộ, giáo viên thuộc đơn vị mình quản lý.
Giám sát việc chấp hành quy định về dạy thêm, học thêm, xử lý nghiêm các trường hợp giáo viên ép học sinh học thêm dưới bất kỳ hình thức nào.
Sở yêu cầu, cá nhân giáo viên hoặc người dạy kèm cho học sinh theo yêu cầu của cha mẹ học sinh phải báo cáo bằng văn bản với thủ trưởng đơn vị (đối với trường hợp người dạy kèm là giáo viên đang công tác tại các cơ sở giáo dục công lập);
Đồng thời, phải báo cáo và cam kết với UBND phường, xã, thị trấn nơi đặt điểm dạy kèm, thực hiện các quy định về dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường và có trách nhiệm giữ gìn trật tự, an ninh, đảm bảo vệ sinh môi trường nơi tổ chức day kem.