Em đang điều trị cường giáp bằng PTU do e đang có bầu. Liệu sinh em bé có xảy ra chuyện gì không? Nhà mình ai có kinh nghiệm về bệnh này hoặc giống trường hợp như em không? Cho e chút ý kiến