Kính gửi: Các Mẹ bầu và Người thân.
LỚP TƯ VẤN TRƯỚC SINH NGÀY 23 THÁNG 08/2019

1. Phương pháp da kề da, cho con bú sớm
Giảng viên: ThsBs Phạm Thị Vạn Xuân
2. Chăm sóc vết mổ, vết khâu tầng sinh môn
Giảng viên: Ths.ĐD Phạm Thị Thu Thủy
Địa điểm: Hội trường khoa sản, tầng 8, nhà Q (Nhà 21 tầng )
Thời gian: 14h30 -16h30. Kính đề nghị chị em đến đúng giờ.
Liên hệ : 082 314 6666

(Không thu tiền tư vấn, có nước uống quà tặng)