Bs chuẩn đoán độ mờ da gáy dày hẹn 10 ngày sau khám lại nếu còn tim thai thì đi Từ Vũ làm xét nghiệm . Tôi lo cho vợ con tôi quá . Có ai có hiểu biết xin cho tôi lời khuyên
lpTFk1cgaIy9mXfNwOtm0MK50nIb-kGK69SHgMHhpkAhFmZHzRUpZZXQWI1rTEaGyTG9TqdKdJGYGrMy1r2AP7bibzLH