Các mẹ ơi
Có mẹ nào đã chữa vltctc bằng thuốc đông y khỏi chưa ạ,,chỉ e với
Đọc thuôc thì thuốc nào cũng bảo khỏi,,nên chả biết tin cái nao ÷((