Mình là copywriter freelancer, rảnh rỗi thường hay đọc sách, có tuần đọc 3, 4 cuốn.
Giờ muốn tạo một website viết cảm nhận sách y như cái trang reviewsach.net
Nhưng mình không có kinh nghiệm thiết kế web và seo, cần được tư vấn.