Trí tuệ là tỉnh thức
Ở phút giây hiện tại
Nên không làm điều sai
Chẳng hề bị phiền nhiễu

Trí tuệ nên thấu hiểu
Biết trước và biết sau
Vì vậy tinh tấn mau
Ở đời luôn hạnh phúc