Ngã mạn là cái tôi
Tự cho mình là giỏi
Tự cho mình hơn người
Lòng cao ngạo rất lớn

Ngã mạn khó vươn cao
Vì tưởng mình hùng vĩ
Ngã mạn thiếu lý trí
Vì tưởng mình đúng rồi
Ngã mạn nên ôi thôi
Chuốc lấy lòng ghen ghét
Ngã mạn nên bỏ ghét
Tính đó khỏi chính mình
Nhưng người khác có nó
Ta không nên ghét khinh
Vì ghét khinh tạo nghiệp
Nhất định bị người ghét.
--------------------------------------------
Người giỏi còn người giỏi
Núi cao còn núi cao
Biết mình là ngọn nào
Trong non cao hùng vĩ