Tôi yêu em.
(Dịch từ thơ nước ngoài)

Tôi yêu em đến nay chừng có thể.
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai.
Nhưng không để em bận lòng thêm nữa.
Hay lòng em đã gợn bóng u hoài.

Tôi yêu em âm thầm không hy vọng.
Lúc dạt dào khi hậm hực lòng ghen.
Tôi yêu em yêu chân thành đằm thắm.
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em.

Sưu tầm.