Nhờ có các mẹ mà mình biết thêm đc bao điều hay ho thế này, mừng quá cơ. Mình cũng mới đăng ký mua combo cả thuốc uống cả thuốc bôi rồi, hy vọng là sẽ có kết quả tốt với Mạnh Cốt Linh