G6K6rMltxeWqPpd4GyA4p9A1f7rf6r4AdDibbJImz0AeM8xaYhAuDTkNLBajXG10G23PEefDZhTYHjUuh1It1nV1_w6hoAY

pqPT4bTQRVdOYY39sfTNWdX-x1mIc2oEwuolW3HYSLFWalVi-W-f1-PMkG8j30iRFR7UipZwUq0vivZQljUDcT7QeXPSzQ

q

Mấy mom ơi dạo này trên thị trường đang hot mấy cái áo ngực su không gọng nhưng mà mình thấy có tây nhiều cái ko có tem mác ?? Có ai rành về chuyên môn áo ngực su này ko ạ cho e xin ý kiến với để an toàn cho bầu ngực của mình ấy ạ