Muốn giảm được cái chính vẫn là sự quyết tâm của bản thân mình thôi. Cứ có quyết tâm thì giảm được hết nhé