Ở bên mình có bán Tinh Dầu Thơm NGÂN BÌNH.100% hương thơm tự nhiên nhé.có giấy thử ngiệm đàng hoàng.thơm lâu đến 2-3tháng.chị e nào quan tâm ib e ak.sTuFoEh2Z_KASXhWMGNh5QeEYWG_9KkKiwBk4JqNS63QjpFm109X9VMQJjLsUKouTkO4vpnnKkXH8SpgBEl_l0oDUPgj