Em muốn mua 1 pho tượng di lặc bằng gỗ, có mẹ nào biết chỗ nào làm vừa rẻ vừa đẹp thì giới thiệu cho em với. Hoặc mẹ nào cần thanh lý thì cũng nhắn cho em nhé.