Chào cả nhà, em đang chuẩn bị xây căn nhà, sẽ sử dụng ngói màu, trên thị trường có quá nhiều đơn vị bán, nên chọn loại nào là tốt nhất?