Khi xây nhà thì nhớ lưu ý đến độ dốc mái tole và mái ngói nhé cả nhà!!!
Các mẹ xem thêm ở đây nè!