Bữa nọ nhà mình đi rút quẻ thấy bảo nên làm lễ khao đất nhưng mình chưa biết thủ tục như thế nào, cần chuẩn bị những gì, cúng ra sao... Bạn nào đã từng làm lễ khao đất hay biết về thủ tục này cho mình ít thông tin nhé, mình muốn làm càng sớm càng tốt. Cảm ơn các bạn.