nha em đang hoàn thiện ro`i,cho em hoi co anh chị nao` đã dùng gach taicera bong kinh 2 da 60x60 hay gach cua đồng tâm 60x60 k? cho em xin kinh nghiệm nen lat gach nao? .hum nay em đi hỏi gia' 2 loai deu bằng tiền nhau 216k/m