Du lịch Núi thì chỉ ngắm cảnh là chính vui chơi không nhiều đi Biển còn được tắm biển nhưng mà đi Núi thì chi phí rẻ hơn !