Có ai biết về sữa Régilait thì chia sẻ kinh nghiệm nhé. Sữa này ở Pháp có phổ biến không?