Anh chị nào biết làm ơn trả lời cho em vấn đề sau đây:
Em pha sữa Similac Mum của Abott thì thấy nó bị lợn cợn chứ không hòa tan hết như khi pha sữa Anfa A+.

Hộp sữa này em được cho, vừa mới khui tức thì, và hạn sử dụng tháng 10 năm 2011 lận.

Em cảm ơn,
NTAZ.