Mình đang tìm hiểu về mặt hàng chè xanh( green tea) xuất khẩu. Có mẹ nào trong diễn đàn đã từng làm mặt hàng chè xanh XK vui lòng chia sẻ cho mình chút kinh nghiệm nhé.


Đợt rồi mình có đi tìm hiểu thị trường chè Thái Nguyên, tuy nhiên do mới tìm hiểu nên kiến thức vẫn còn ít ỏi. Vậy nên tìm khách trên alibaba vẫn chưa có hiệu quả.