Em muốn đăng ký mua danh sách các công ty nhập vật tư ngành in để chào bán sản phẩm bên em, nghe nói chỉ có thể xin bên Cục Hải Quan. Em đăng ký mua mà chẳng ai nhận, mẹ nào có kinh nghiệm vụ này xin giúp em với......