Em mình sắp thi vào ngân hàng nhà nước chuyên ngành luật kinh tế, nhưng vì chưa có kinh nghiệm thi cử nên muốn nhờ mẹ nào đã từng thi hoặc đang làm tại ngân hàng NN chỉ bảo cho ít kinh nghiệm và tài liệu để ôn tập ạ. Cảm ơn nhiều lắm ạ.