2 vc e đang định mở công ty như trên vào năm tới nhưng muốn tham khảo mô hình quản lý, điều hành thế nào. Mẹ nào biết giúp e với nhé, e cám ơn nhiều