Dear các mẹ,


Mẹ nào có mẫu hợp đồng hay hợp đồng thuê các công ty săn đầu người tuyển nhân sự thì share cho mình với được không/ Cám ơn các mẹ trước!!