Gửi các mẹ,Có mẹ nào có mâu xhợp đồng bảo trợ thông tin/ truyền thông, vui lòng gửi Gấu xin 1 bản với ạ.Tks trước các mẹ nhiều.