Có mẹ nào có kinh nghiệm cho em xin ý kiến về lĩnh vực thổi chai pét này ạ.


Vốn đâu tư bao nhiêu, nguồn phôi đảm bảo, giá cả cạnh tranh ạ?